Për më shumë informacione na kontaktoni në: +383 (0) 44 399 395 Qendra e thirrjeve 24/7